VAŽNO OBAVEŠTENJE – Elektronska oprema za takmičenja

U proteklom periodu nabavljena je nova „KPNP“ oprema za elektroniku, kao i novi sistem za „IVR“, koji će se koristiti na svim zvaničnim takmičenjima, kao i turnirima u organizaciji klubova, zvanično uvrštenim u kalendar.
Ovim putem Vas molimo da svojim takmičarima jasno ukažete na značaj čuvanja tj. odgovarajućeg ophođenja prema opremi, pre svega u smislu sportskog ponašanja, ali i u smislu materijalne vrednosti same opreme.
Opreme za elektroniku ima dovoljno za organizaciju takmičenja na 7/8 borilišta, u zavisnosti od prijavljenih takmičara (u smislu težinskih kategorija).
,,IVR“ se može koristiti na maksimalno šest borilišta.
U poslednjih 18 meseci od strane tehničke organizacije Tekvondo Asocijacije Srbije na svakom takmičenju iznajmljivane su„KPNP papučice“.
Počevši od ove godine više neće biti iznajmljivanja te Vas molimo da iste nabavite u što kraćem roku.
Došlo je i do određenih promena koje se tiču svih zvaničnih takmičenja, kao i takmičenja u organizaciji klubova, a koje za cilj imaju njihovu skladniju i uspešniju realizaciju, a tako i olakšani rad trenera i takmičara.
Stolice za trenere biće postavljene pored stola za sudije, i sa leve i sa desne strane. Na ovaj način će se izbeći zaklanjanje kamera za „IVR“, kojih je u proteklom periodu bilo previše i zbog kojih „IVR“ nije bio moguć. Ove kamere se koriste i za prenos uživo na zvaničnom YouTube kanalu TAS-a i do sada smo imali više situacija u kojima je neko stajao ispred kamere, što je ovakav prenos činilo nekvalitetnim.
Molimo Vas da o ovome obavestite i svoje takmičare.
Što se tiče pomoći u vezi s pripremom i oblačenja opreme za borbe Vaših takmičara, oprema će se nalaziti na istom mestu, predviđenom za vas, gde će se ovakva pomoć i pružati.
Prelazak sa jednog na drugi kraj hale biće moguć samo okolo borilišta iz gore navedenih razloga.
Tokom pauze za ručak, niko od takmičara, a pre svega mislimo na najmlađe, neće moći da budu na borilištima.
Naglasili bismo još i da svi koji organizuju privatne turnire planiraju da se drže predviđenih smernica za kvalitetnije i lakše funkcionisanje samih takmičenja, što je korisno i za, Vas, trenere, kao i Vaše takmičare.
U sportskim halama ”Čair” u Nišu, ”Spens” u Novom Sadu kao i ”Pionir” u Beogradu nije moguće održati takmičenje iz razloga konstrukcija hala koje imaju efekat ”Faradejevog kaveza” i u kojima su postavljeni repetitori koji takođe ometaju signal ”KPNP” opreme.