SEMINAR ZA TRENERE I SUDIJE Vršac

OBAVEZNI LICENCNI SEMINAR za Trenere i Sudije će biti održan 4. i 5. februara u Vršcu. Hotel Srbija, adresa Svetosavski trg 12.

TAS će pokriti troškove smeštaja i tri obroka za po jednog trenera iz svakog kluba, koji ima važeću licencu.

Preostali treneri klubova sa važećim licencama, koji su zainteresovani, mogu prisustvovati predavanjima, bez mogućnosti da im se obezbedi smeštaj.

Rok za prijavu učesnika je 1. februar 2023. god.

Troskovi učešća na seminaru za trenere koji nemaju važeću licencu, odnosno prvi put učestvuju na seminaru, iznosi 2.000,00 dinara.

Prilikom uplate obavezno naglasiti svrhu uplate Licencni seminar za trenere (ime i prezime). Uplate ne mogu vršiti fizička lica, samo klubovi.

Detaljan program seminara biće dostavljen do 1. februara.

Potrebno je da nam potvrdite dolazak u što kraćem roku.